เมื่อ Cluster = เครื่องที่บ้าน + เครื่องบนคลาวด์

เรื่องมีอยู่ว่า แต่ไหนแต่ไรผมให้บริการหน้าเว็บต่างๆ ผ่านทางเน็ตบ้านกับ Raspberry Pi มาตลอด และเพราะเป็นเน็ตบ้านและอยู่ที่บ้าน มันก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาจำพวกไฟดับ/เน็ตหลุด/ฯลฯ อยู่เรื่อยๆ ดังนั้น ในเดือนพฤษจิกายนปีที่แล้ว ผมจึงตัดสินใจเช่าเครื่อง VPS จาก DigitalOcean เพื่อช่วยให้บริการหน้าเว็บในเวลาที่เครื่องที่บ้านมีปัญหา แต่ถ้าผมจะย้ายทุกอย่างมาที่ VPS เครื่องนี้ แล้วผมจะมี Raspberry Pi ไปเพื่อ????? Continue reading เมื่อ Cluster = เครื่องที่บ้าน + เครื่องบนคลาวด์