บันทึกเป็นความทรงจำ: BTC มูลค่า 50 บาท

บันทึกเป็นความทรงจำ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว (ช่วงปี 2013) เคยขุดได้ Bitcoin จำนวนเท่าหยิบมืออยู่ใน Coinbase พอ Bitcoin Cash เกิด hard-fork ก็ได้ Bitcoin Cash มาจำนวนเท่ากัน แล้วพอมัน hard-fork ไปเป็น Bitcoin SV ก็ได้มาอีกหยิบมือนึง

วันนี้ Coinbase กำลังจะหยุดให้บริการสำหรับคนไทย เหรียญเท่านี้โอนออกมาก็ไม่ได้เพราะไม่พอค่า network fee [1] support บอกว่าทำได้คือโอนให้คนอื่นใน Coinbase หรือไม่งั้นก็บริจาค เราก็คงเลือกบริจาค เพราะจะเอาไปให้ใครหละ 50 บาท?

แต่บันทึกไว้ว่ากาลครั้งหนึ่งเราถือ Bitcoin มาก่อนที่มันจะบูม – ก่อนจะมี Bitcoin Cash เชียวนะ!

[1] จริงๆ โอนออกได้สกุลนึงคือ BCH แต่ถ้ามันโอนออกมาได้สกุลเดียวมันไม่มีความหมายอะ